Biosféra - Česko Slovenský klub nových znalostí

Karpatské námestie 7770/10

83106 Bratislava -  mestská časť Rača, Slovenská Republika

Email: info@biosferaklub.info

Telefón: + 421 (0) 944 611 270

Registrácia vykonaná dňa: 22.01.2015 Číslo spisu: VVS/1-900/90-45373

IČO: 42416256

DIČ: 2120102534