» » » » Manuál ekologickej výstavby

Manuál ekologickej výstavby

22.00

Navrhovanie a výstavba trvalo udržateľných ľudských sídiel

Autor: Eugen Nagy, doplnené o: Peter Skořepa – Jak na soběstačný dům

Príručka určená odbornej verejnosti zaoberajúcej sa navrhovaním a výstavbou sídiel, architektom, stavebným inžinierom, investorom i odborníkom v oblasti životného prostredia, študentom škôl zameraných na tvorbu sídiel a environmentalistiku, občianskym združeniam a skupinám venujúcim sa ochrane životného prostredia, ale aj širokej verejnosti zaoberajúcej sa možnosťami ekologickej tvorby sídiel.

Vybrané praktické príklady ekologických postupov a zariadení a možnosti ich uplatnenia v domácnosti sú vybrané zámerne vzhľadom k ich jednoduchosti a nenáročnému zhotoveniu a teda i možnosti svojpomocnej realizácie. Publikácia sa tak stáva nielen inšpiračným zdrojom k osvojeniu si základných princípov trvalo udržateľného života, ale aj motiváciou k praktickému uplatneniu prvkov ekologicky vhodnej výstavby.

Táto príručka sa teda môže stať užitočným pomocníkom aj pre každého, kto sa rozhodne postaviť si alebo prerobiť svoje obydlie a jeho okolie tak, aby žil sám v zdravom lokálnom prostredí a zároveň prispel k vytvoreniu zdravého globálneho prostredia.

Katalógové číslo: K063 Kategórie:

Popis produktu

Z obsahu:
  • potreba, vývoj, východiská a základné princípy ekologicky vhodnej výstavby,
  • materiálové, energetické, vodné a vzdušné hospodárstvo domácností,
  • ekodomy a ekologické stavebné postupy s použitím prírodných stavebných materiálov,
  • ekologické koncepcie navrhovania a výstavby sídiel,
  • permakultúra.

V úvodnej časti publikácie sú načrtnuté východiská a dôvody ekologického prístupu k tvorbe prostredia a definícia základných princípov navrhovania a výstavby trvalo udržateľných sídiel. Hlavná časť publikácie je venovaná konkrétnym možnostiam ekologického riešenia základných zložiek ľudského sídla – materiálového, energetického, vodného a vzdušného hospodárstva domácnosti, šetrného a efektívneho využívania zdrojov a predchádzaniu negatívneho dopadu obydlí a sídiel na okolité prostredie. Jednotlivé modelové príklady ekologických zariadení, stavebných postupov a sídelných štruktúr v ďalšej časti publikácie ponúkajú možnosti riešení pri realizácii obydlí spĺňajúcich kritériá ekologicky vhodnej výstavby. Posledná časť je venovaná permakultúrnym princípom navrhovania trvalo udržateľných sídiel.

Podrobnosti o knihe:

Počet strán: 302 strán
Väzba: pevná väzba
Rozmer: 210×297 mm
Hmotnosť: 1170 g
Jazyk: slovenský jazyk
ISBN: 9788097172404
Rok vydania: 2015