E-mail: info@biosferaklub.info
Tel: + 421 (0) 944 129 112

Zamlčané dejiny

29.00

Pôvod a začiatky Slovenov-Slovákov

Autor: Viktor Timura

„Zamlčané dejiny“ Viktora Timuru najdväzujú na jeho nedávno vydanú rozsiahlu publikáciu z filozofie dejín „Dávnoveká Európa“, ktorá začínala antropogenézou a ústila do riešenia problému etnogenézy Slovanov. Nová publikácia je o etnogenéze Slovenov-Slovákov a predstavuje zaujímavý a originálny filozoficko-historický pohľad na náš pôvod a dávnu minulosť. Na protikladnosti dvoch princípov (faustovský a apollónsky) analyzuje osobitosti kultúry a spôsob života Slovanov a rozširuje pohľad na naše dejiny aj o kulturologický rozmer. Vychádza z interdisciplinárnych poznatkov a rozsiahlej pramennej literatúry.

Katalógové číslo: K032 Kategórie:

Popis

Viktor Timura nepatrí k autorom, ktorí by sa jednoznačne pridávali k určitým názorovým prúdom. Naopak, logickou analýzou často odhaľuje protirečivosť zdanlivo „večných právd“ a naznačuje aj iné interpretačné východiská, hľadá možné súvislosti pod povrchom javov… a usiluje sa z geopolitického – a i priamo z politologického a ideologického – nadhľadu objasniť príčiny a následky negujúcich postojov k Slovensku a Slovákom v 19. a 20. storočí a načrtnúť metódy skresľovania historických faktov alebo ich úplného prehliadania… Publikácia V. Timuru predstavuje významné historicko-filozofické dielo…

PhDr. Viktor Timura, CSc. – autor, filozof, kulturológ, spisovateľ, publicista, riadiaci pracovník, pôsobiaci celý život v oblasti kultúry. Okrem tejto publikácie je autorom šiestich knižných monografií a desiatok odborných štúdií. Narodil sa v roku 1938, v Gregorovciach, okr. Prešov. Vyštudoval filozofiu, estetiku a kulturológiu v Prahe a Bratislave. Akademickú hodnosť PhDr. získal na Univerzite Komenského v Bratislave, ašpirantúru skončil na Ústave filozofie a sociológie Slovenskej akadémie vied v Bratislave (CSc.). Dlhodobo a systematicky sa venuje otázkam kulturológie a filozofie dejín.

Podrobnosti o knihe:

Počet strán: 457 strán plus 41 strán príloha
Väzba: pevná väzba s prebalom
Rozmer: 220×300 mm
Hmotnosť: 1770 g
Jazyk: slovenský jazyk
ISBN: 9788080791971
Rok vydania: 2016